>

Zdravá škola Zdravá škola

V dubnu 2017 Česká rada pro šetrné budovy, jako jediná organizace v tuzemsku věnující se komplexně problematice zdravého vnitřního prostředí budov, spustila projekt Zdravá škola. Hlavní cílem projektu je zvýšit povědomí o problematice zdravého vnitřního prostředí a jeho vlivu na zdraví.

V poslední době se objevuje řada projektů zabývajících se špatnou kvalitou vzduchu v českých školách. Ne všechny však nabízí řešení. Navíc se ukazuje, že problémy ve vzdělávacích zařízeních se netýkají pouze kvality vzduchu i když ta bývá nejvíce pranýřována. První dotační tituly podporující energetickou úspornost budov pomohly školám zateplit a snížit energetické ztráty. Zároveň se ale budovy téměř vzduchotěsně uzavřely a pokud se v nich neřešil současně systém VZT, mají dnes zásadní potíže s nedostatečným větráním. Velkým problémem, o kterém se tolik nehovoří, je ovšem i špatná akustika a nedostatečné osvětlení. Přitom celková kvalita vnitřního prostředí ve školských zařízeních je zcela zásadní, a to zejména z důvodu nároků na soustředěnou práci a kognitivní procesy učení se. Všichni chceme, aby se naše děti učily v podmínkách, které dokážou plně rozvinout jejich potenciál, a nikoli v podmínkách snižujících kvalitu výuky.

Proto v dubnu 2017 Česká rada pro šetrné budovy, jako jediná organizace v tuzemsku věnující se komplexně problematice zdravého vnitřního prostředí budov, spustila projekt Zdravá škola. 

Hlavní cíle projektu:

  • Zvýšit povědomí o problematice zdravého vnitřního prostředí a jeho vlivu na zdraví.
  • Podporovat komplexní řešení problému.
  • Poskytnout jasnou a jednoduchou metodiku ZVZ na zajištění kvalitního a efektivního řešení.
  • Nabídnout indikativní měření kvality vnitřního prostředí s následnými doporučeními.
  • Poskytnout odbornou podporu při přípravě ZVZ

Vliv na kvalitu vnitřního prostředí ve školách má větrání, které je obvykle nedostatečné. To řeší řízené větrání s rekuperací, které odvádí vydýchaný vzduch ze třídy a naopak přivádí čerstvý ohřátý vzduch. Jako výrobci této technologie jsme se do projektu zapojili a nabízíme pro školy řešení s rekuperační jednotkou WAFE 1000 E.