>

Větráme školy Větráme školy

Spolek upozorňuje na problémy spojené se zateplením škol. Cílem je vzdělávat dotčené instituce a veřejnost a hledat řešení, jejichž výsledkem bude zdravé školní prostředí pro naše děti a učitele.

Dlouhodobým trendem je zateplování budov a výměna oken. Na jedné straně bylo dosaženo úspor za vytápění, na druhé straně však došlo, vzhledem k utěsnění budov, k rapidnímu zhoršení kvality vnitřního mikroklimatu.

Tato problematika se dotýká více než 60ti procent škol v ČR.  Zateplení škol se téměř bez výjimky provádělo bez ventilace. Následky jsou znepokojující. Ve vzduchotěsných školách se překračují hygienické normy koncentrace CO2, prachu, radonu a dalších škodlivin. Překračování norem  CO2 má negativní vliv na pozornost a na zdraví dětí a mládeže.

Ambicí je prostřednictvím spolku upozornit na problémy spojené se zateplením, vzdělávat dotčené instituce a veřejnost  a hledat řešení, jejichž výsledkem bude zdravé školní prostředí pro naše děti a učitele.