>

Národní centrum kompetence Národní centrum kompetence

Program Technologické agentury ČR Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR.

Smyslem programu Centra kompetence je vytvoření dlouhodobě fungujícího a udržitelného systému, v němž budou konsorcia podniků a výzkumných organizací dlouhodobě spolupracovat na naplnění cílů své strategické výzkumné agendy. Centra mají nejen kompetenci k řešení stanovených cílů, ale budou dále generovat další výzkumné otázky a problémy v sektorech důležitých pro konkurenceschopnost ČR a budou tyto problémy také schopna kompetentně řešit. Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem a stimulovat vznik strategických partnerství s důrazem na realizaci a zhodnocení výsledků výzkumu v praxi. Jejich činnost přinese posílení multidisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení horizontální mobility výzkumných pracovníků, zejména začínajících výzkumníků.