Článek 09.08.2018
MojeWAFE

MojeWAFE je on-line webová aplikace umožňující vzdálené ovládání rekuperační jednotky z počítače, tabletu nebo mobilu. Pokud má zákazník jednotku on-l...

Článek 09.08.2018
Solární panely

Panely, které umožňují vytvářet elektrickou energii ze slunečního záření. Panely využité v rodinných domech buď odvádějí elektrickou energii do sítě,...

Článek 01.08.2018
Entalpický klapkový systém

EFS (Enthalpy flap system) neboli entalpický klapkový systém je systém vyvinutý společností WAFE, který umožňuje rekuperaci tepla i přirozené vlhkosti...

Článek 01.08.2018
Rekuperační výměník

Rekuperační výměník je základní součást rekuperační jednotky. Ve výměníku dochází k výměně tepelné energie mezi odpadním teplým vzduchem a čerstvým st...

Článek 03.08.2018
Účinnost rekuperační jednotky

Účinnost je zásadní veličina pro hodnocení kvality rekuperační jednotky. Je to schopnost jednotky využívat teplo z vydýchaného vzduchu k ohřevu vzduch...

Článek 03.08.2018
Těsnost rekuperační jednotky

Těsnost rekuperační jednotky je důležitá veličina, která ovlivňuje účinnost zařízení. Jinými slovy - čím je jednotka těsnější, tím méně uniká vzduch,...