Článek 01.08.2018
Co je to rekuperace

Obecně se jedná o zpětný zisk energie. Energii můžeme zpětně získávat z kinetické energie, z odpadní vody ale také z odpadního, vydýchaného vzduchu. W...

Článek 10.08.2018
Odpadní vzduch

Odpadní vzduch je vzduch odtahovaný z interiéru a zbavený tepla za rekuperační jednotkou. Tento vzduch rovněž odevzdal kondenzát. Vyfukuje se ven do e...

Článek 10.08.2018
Přívodní talířový filtr

Vzduch je přiváděn do objektu poté, co mu byla předána energie (teplo) ze vzduchu odpadního, tedy ze vzduchu, který je odtahován z interiéru ven. Před...

Článek 10.08.2018
Odtah

Odtahem je odváděn vzduch z koupelen, kuchyně, WC. Vzduch je nasycený vlhkostí, je vydýchaný. Nasávaný je ventilem a je odváděn přes rekuperační jedno...

Článek 10.08.2018
Rotační výměník

Výměník používající princip regenerace. Teplo z odpadního vzduchu se nakumuluje do materiálu výměníku a poté je předáno čerstvému vzduchu. Výměník se...

Článek 10.08.2018
Flexi potrubí

Standardizované plastově potrubí pro vedení vzduchu. Vyrábí se různých velikostech. Je snadné na instalaci i údržbu a existuje škála navazujících komp...